Always on my mind!

Lägger till ett sista avsnitt då Lasse leker Esther Williams i poolen till de stilla tonerna av "Always on my mind" vilket stämmer bra som beskrivning på vår lilla by och vår längtan hit.