Nu snart startar bygget
Grunden pågång
Börjar anta formen av ett hus
Putsen framträder
Börjar ta form
Fönster monteras
Närmar sig slutbesiktning
Inflyttningsklart dec 2006
Nu är det helt klart 2007